Menu

Święta

Wtorek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Relikwie Jana Pawła II

Relikwie ks. Jerzego

Licznik

Liczba wyświetleń:
686727

Intencje sierpień 2023

Intencje sierpień 2023

JERYCHO  RÓŻAŃCOWE

 

INTENCJE   MODLITEWNE  W  MIESIĄCU MAJU 2023r.

 

Ten Różaniec odmawiamy z Tobą Maryjo i na Twoją Cześć

Królowo Różańca Świętego.

Królowo Polski i całego Świata, Pośredniczko ludzi,

Jedyna Ucieczko nasza i Nadziejo

Bądź nam Miłosierną.

 

Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu,

Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!

                   Maryjo, prosimy o religijne i moralne odrodzenie dla Polski.

Prosimy o niezliczone zdroje Łask Bożych płynących z                                                   Adoracji  Najświętszego  Sakramentu.

                                         

1. W intencji Kościoła, aby Najświętsza Maryja Panna i św. Michał Archanioł bronili Go                     przed działaniemzłego ducha, który atakuje i dzieli Wspólnotę Wierzących.

2.  Za Ojca Świętego - Franciszka, ks. Abp Andrzeja, ks. Biskupa Henryka                      oraz za całe  Duchowieństwoi osoby konsekrowane,                                                                         aby Miłosierny Bóg umacniał Ich na obranej drodze życia. 

3. potrzebne łaski od Boga, Dary Ducha Świętego i opiekę Niepokalanej Maryi                         oraz zdrowie i siły dla księdza Proboszcza Mariana, dla ks. Damiana i kleryka Michała,

który przygotowuje się do niesienia Jezusa innym. 

Za wszystkich Kapłanów, którzy posługiwali w naszejŚwiątyni.

4. O  liczne  i  święte powołania kapłańskie, zakonne misyjne w naszej parafii                               i na całym świecie. Za lektorów, ministrantów i kandydatów,                                                                                      aby wiernie i wytrwale pełnili służbę przy tarzu. 

O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii oraz                                     za wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców, aby hojność ich serc zgromadziła wystarczającą ilość środków na pokrycie kosztów wszystkich inwestycji w naszym Kościele.

 

Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla Polski w całym tego słowa znaczeniu.

5.  Aby zgodnie z Wolą Bożą, Jezus Chrystus  jak  najszybciej  został uznany  przez cały  nasz Naród i ogłoszony w całym pstwie  - Królem  Polski  i razem  z                                      Maryją  Królową  Polski  wyzwolił  nasz  Naród  z  upadku moralnego, duchowego  i  gospodarczego oraz  z  niebezpieczeństwa utraty  wolności.

Aby Jezus Chrystus był Królem naszych serc, naszych Rodzin naszej Ojczyzny.

 Prosimy o pełną, sposób wyjątkowy, uroczyścieprzeprowadzoną                        

JERYCHO  RÓŻAŃCOWE

 

INTENCJE   MODLITEWNE  W  MIESIĄCU KWIETNIU2023 r.

 

Ten Różaniec odmawiamy z Tobą Maryjo i na Twoją Cześć

Królowo Różańca Świętego.

 

Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu,

Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!

                   Maryjo, prosimy o religijne i moralne odrodzenie dla Polski.

                                         

1. W intencji Kościoła, aby Najświętsza Maryja Panna i św. Michał Archanioł bronili Go                     przed działaniem złego ducha, który atakuje i dzieli Wspólnotę Wierzących.

2.  Za Ojca Świętego - Franciszka, ks. Abp Andrzeja, ks. Biskupa Henryka                      oraz za całe  Duchowieństwo.Za wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane,                        aby Miłosierny Bóg umacniał Ich na obranej drodze życia. 

3. potrzebne łaski od Boga, Dary Ducha Świętego i opiekę Niepokalanej Maryi                         oraz zdrowie i siły dla księdza Proboszcza Mariana, dla ks. Damiana i kleryka Michała.

Za wszystkich Kapłanów, którzy posługiwali w naszejŚwiątyni.

4. O  liczne  i  święte powołania kapłańskie, zakonne misyjne w naszej parafii                               i na całym świecie. Za lektorów, ministrantów i kandydatów,                                                                                      aby wiernie i wytrwale pełnili służbę przy tarzu. 

O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii oraz                                     za wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców.

 

Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla Polski w całym tego słowa znaczeniu.

5.  Aby zgodnie z Wolą Bożą, Jezus Chrystus  jak  najszybciej  został uznany  przez cały  nasz Naród i ogłoszony w całym pstwie  - Królem  Polski  i razem  z                                       Maryją  Królową  Polski  wyzwolił  nasz  Naród  z  upadku moralnego, duchowego  i  gospodarczego oraz  z  niebezpieczeństwa utraty  wolności.

Aby Jezus Chrystus był Królem naszych serc, naszych Rodzin naszej Ojczyzny.

 Prosimy o pełną, sposób wyjątkowy, uroczyścieprzeprowadzoną                            Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski                                                              przez Rząd  i Episkopat  według wskazań Rozalii Celakówny

JERYCHO  RÓŻAŃCOWE

 

INTENCJE   MODLITEWNE  W  MIESIĄCU MARCU  2023 r.

 

Ten Różaniec odmawiamy z Tobą Maryjo i na Twoją Cześć

Królowo Różańca Świętego.

 

Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu,

Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!

                                                                                                      Maryjo, prosimy o religijne i moralne odrodzenie dla Polski.

                                         

1.     W intencji Kościoła, aby Najświętsza Maryja Panna i św. Michał Archanioł bronili Go przed działaniem złego ducha, który atakuje i dzieli Wspólnotę Wierzących.

Święty Józefie, troskliwy Obrońco Chrystusa i Maryi, Opiekunie nasz na te trudne czasy, prosimy o opiekę nad polskim Kościołem. Odkrywając na nowo nauki naszego papieża Jana Pawła II, powracamy do Wiary i odwiecznych wartości, które Głosił. Prosimy o powrót do ich nauczania i przykładu Jego życia jako wzoru do naśladowania.

Módlmy się o łaskę opamiętania dla tych, którzy atakują tego Świętego Człowieka.

2.   Za Ojca Świętego - Franciszka,  ks. Abp Andrzeja, ks. Biskupa Henryka, oraz  za całe  Duchowieństwo.  Za wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane, aby Miłosierny Bóg umacniał Ich na obranej drodze życia. 

3. O  potrzebne łaski od Boga, Dary Ducha Świętego i opiekę  Niepokalanej Maryi oraz  zdrowie i siły dla księdza Proboszcza Mariana, dla ks. Damiana i kleryka Michała.

Za wszystkich kapłanów, którzy posługiwali w naszej Świątyni.

  4.O  liczne  i  święte  powołania  kapłańskie, zakonne  i  misyjne w naszej parafii  i na całym świecie. Za lektorów, ministrantów i kandydatów, aby wiernie i wytrwale pełnili służbę przy Ołtarzu.

O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii  oraz za wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców.

 

„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla Polski w całym tego słowa znaczeniu’.

5.  Aby zgodnie z Wolą Bożą, Jezus Chrystus  jak  najszybciej  został uznany  przez cały  nasz Naród i ogłoszony w całym państwie  - Królem  Polski  i razem  z Maryją  Królową  Polski  wyzwolił  nasz  Naród  z  upadku moralnego, duchowego  i  gospodarczego  oraz  z  niebezpieczeństwa  utraty  wolności.

Aby  Jezus Chrystus  był  Królem  naszych  serc,  naszych  Rodzin  i  naszej  Ojczyzny.

   Prosimy o pełną, w sposób  wyjątkowy, uroczyście  przeprowadzoną  Intronizację  Jezusa  Chrystusa  na Króla  Polski przez  Rząd  i  Episkopat  według  wskazań  Rozalii  Celakówny.

 

6.     Wielki Post to święty czas Modlitwy, wyrzeczeń, uczynków Miłosierdzia i naprawy swoich błędów. To czas Przebaczenia, Pokuty i pomocy innym. Módlmy się o owocne przygotowanie naszych serc na Święta Zmartwychwstania Pańskiego poprzez całkowite otwarcie się na łaskę głębokiego nawrócenia i odnowienia Wiary.

 

7.     Módlmy się w intencji księdza Rekolekcjonisty, a także o dobrą Spowiedź Wielkanocną dla naszych Parafian, zwłaszcza dla tych, którzy dawno nie korzystali z tego Sakramentu.

8.     W intencji osób, które  podejmują wstrzemięźliwość od alkoholu, aby umocnieni  naszą modlitwą, dawali piękne świadectwo życia wolnego od zniewoleń.

9.     Na co dzień wiele dźwigają na swoich barkach, a w wielu dziedzinach są absolutnie niezastąpione. To Kobiety. Maryjo, Weź wszystkie Kobiety w Swoje Ręce i Spraw,
by każdy dzień ich życia promieniował Prawdą, Miłością i Dobrem. Módlmy się za wszystkie Kobiety, aby były szczęśliwe, przepełnione radością i otoczone miłością.

10. Za wszystkie polskie Rodziny, aby były Bogiem silne.

11. Za dzieci w naszej parafii przygotowujące się do I Komunii Świętej.                        

12.  O ochronę Życia – od poczęcia do naturalnej śmierci, bo każde Życie to Świętość.                

 13. Umierali z Wiarą w lepsze życie, w lepszą Polskę. Do końca wierzyli w Boga i w życie wieczne. Wiara była ich jedynym oparciem w trakcie przesłuchań, dawała im siłę, by bronić prawdy, by nie dać się złamać, by nie zdradzić. Bogu dziękujemy, że mamy takich Przodków i taką historię. Módlmy się za Żołnierzy Wyklętych- Niezłomnych Rycerzy naszej Niepodległości, którzy  swoją  postawą  i  życiem  pełnym  poświęcenia  dodają  nam dziś odwagi i ciągle nas uczą jak kochać Boga i Ojczyznę. Niech trwają w naszej pamięci.                   

14. Aby Polską rządzili ludzie wierni Bogu i zgodnie z Jego Wolą, by rzetelnie służyli Narodowi Polskiemu. Za Polskę, by w czasie narzucania Narodom złej idei - liberalnej globalizacji, pozostała wierna kulturze chrześcijańskiej i broniła Wiary w Europie. Aby nasi politycy wypełniali powierzone im funkcje oraz dbali o Dobro i Pomyślność naszej Ojczyzny. Aby myśleli po Polsku i byli odpowiedzialni za przyszłość Polski. O Jedność, Solidarność i Mądrość dla wszystkich Polaków. Prosimy  o  uwolnienie  Polski  od  jej  wrogów  wewnętrznych  i  zewnętrznych.              

15. O pokój na Ukrainie i  o nawrócenie tych, którzy wywołali tę wojnę. Prosimy  o  Cud  Miłosierdzia  Bożego  i  Pokój  dla  Polski  i  całego  świata.

  16.  O wszelkie potrzebne łaski i Dary z Nieba oraz nieustające BłogosławieństwoBoga  dla wszystkich członków naszej Parafialnej Wspólnoty, a zwłaszcza dla uczestników  tego  modlitewnego  czuwania  i  ich  Rodzin  oraz  bliskich.

17. Za wszystkich członków Żywego Różańca z prośbą o nowych członków do naszej Wspólnoty Różańcowej.                                                                       

18. Brońmy  Radio  Maryja i TV TRWAM  oraz  wspierajmy  wszystkie  media katolickie, które  jednoczą  nas wokół  wartości  chrześcijańskich.

19. Brońmy  Chrystusowego  Krzyża, od Giewontu do Bałtyku - zawsze i wszędzie, i   Jego  miejsca   w   naszej   Ojczyźnie.

20. Prosimy o kanonizację Bł. Prymasa Polski  Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

21. Prosimy o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda oraz  Służebnicy Bożej - Rozalii Celakówny.

22. Za  prześladowanych i mordowanych chrześcijan za Wiarę na całym świecie.

23. W intencji Konających o łaskę Dobrej  Śmierci.

24. Za wszystkich zmarłych i za wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące.

25.  W intencjach wiadomych  Bogu i  nam, zachowanych w naszych sercach.

 

Niech  Serce  Twe  Niepokalane  zmieni  świat i  będzie  naszym  Ratunkiem.  Dziewico Maryjo, strzeż nas, kochamy Cię, zbaw nas i świat.

JERYCHO  RÓŻAŃCOWE

 

INTENCJE   MODLITEWNE  W  MIESIĄCU LUTYM  2023 r.

 

Ten Różaniec odmawiamy z Tobą Maryjo i na Twoją Cześć

Królowo Różańca Świętego.

 

Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu,

Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!

                                                                                                      Maryjo, prosimy o religijne i moralne odrodzenie dla Polski.

                                         

1.     W intencji Kościoła, aby Najświętsza Maryja Panna i św. Michał Archanioł bronili Go przed działaniem złego ducha, który atakuje i dzieli Wspólnotę Wierzących.

2.   Za Ojca Świętego - Franciszka,  ks. Abp Andrzeja, ks. Biskupa Henryka, oraz  za całe  Duchowieństwo.  Za wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane,  aby Miłosierny Bóg umacniał Ich na obranej drodze życia. 

 

3. O  potrzebne łaski od Boga, Dary Ducha Świętego i opiekę  Niepokalanej Maryi oraz  zdrowie i siły dla księdza Proboszcza Mariana, dla ks. Damiana i kleryka Michała.

Za wszystkich kapłanów, którzy posługiwali w naszej Świątyni.

  4.O  liczne  i  święte  powołania  kapłańskie, zakonne  i  misyjne w naszej parafii  i na całym świecie. Za lektorów, ministrantów i kandydatów, aby wiernie i wytrwale pełnili służbę przy Ołtarzu.

O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii  oraz za wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców.

 

„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla Polski w całym tego słowa znaczeniu’.

5.  Aby zgodnie z Wolą Bożą, Jezus Chrystus  jak  najszybciej  został uznany  przez cały  nasz Naród i ogłoszony w całym państwie  - Królem  Polski  i razem  z Maryją  Królową  Polski  wyzwolił  nasz  Naród  z  upadku moralnego, duchowego  i  gospodarczego  oraz  z  niebezpieczeństwa  utraty  wolności.

Aby  Jezus Chrystus  był  Królem  naszych  serc,  naszych  Rodzin  i  naszej  Ojczyzny.

   Prosimy o pełną, w sposób  wyjątkowy, uroczyście  przeprowadzoną Intronizację  Jezusa  Chrystusa  na Króla  Polski przez  Rząd  i  Episkopat  według  wskazań  Rozalii  Celakówny.

 

6.  Za chorych i cierpiących fizycznie i duchowo,  o łaskę zdrowia, wytrwałości i zaufania Bożemu Miłosierdziu, a dla lekarzy o dar mądrości w rozpoznawaniu i leczeniu ich chorób.

7.  Módlmy się także za pracowników służby zdrowia i wszystkich,którzy opiekują się chorymi.

 

8. Za  samotnych i starszych, bezrobotnych i poszukujących pracy, opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii, by doświadczali Bożej miłości i wsparcia bliźnich.

 

9. Za parafie, by były Wspólnotami Wiary, Jedności, Braterstwa i przyjmowania  najbardziej potrzebujących.  Aby stawały się szkołami służby i hojności, których drzwi są zawsze otwarte  dla wszystkich.

10. O świadectwo Wiary w naszych Rodzinach, w szkołach, miejscach pracy i społeczeństwie oraz o Jedność wszystkich chrześcijan.

 

11. O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych na czas ferii zimowych, o dobry odpoczynek, nabranie sił i bezpieczeństwo dla nich.

 

12. Za dzieci i młodzież w naszej parafii przygotowujących się do I Komunii Świętej i  do Sakramentu Bierzmowania i ich Rodziny.

13.  O ochronę Życia – od poczęcia do naturalnej śmierci, bo każde Życie to Świętość.

14. W intencji zmarłych ofiar i poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Za ludzi, którzy zostali ciężko doświadczeni przez ten kataklizm. Za tych, którzy utracili swoich bliskich, swoje domy i cały dobytek. Za wszystkich zaangażowanych w działania ratownicze.

15. Módlmy się za naszą Ojczyznę –Polskę, aby pozostała krajem katolickim. Abyśmy wybierali to, co służy dobru naszej Ojczyzny, czyli  Jedność, Zgodę i przestrzeganie Praw Bożych.  Za polityków, aby byli odpowiedzialni za przyszłość naszej Ojczyzny. Prosimy  o  uwolnienie  Polski  od  jej  wrogów  wewnętrznych  i  zewnętrznych.              

16. O pokój na Ukrainie i  o nawrócenie tych, którzy wywołali tę wojnę. Aby zakończyły się czasy zła, a zwyciężyło dobro. Prosimy  o  Cud  Miłosierdzia  Bożego  i  Pokój  dla  Polski  i  całego  świata.

  17.  O wszelkie potrzebne łaski i Dary z Nieba oraz nieustające BłogosławieństwoBoga  dla wszystkich członków naszej Parafialnej Wspólnoty, a zwłaszcza dla uczestników  tego  modlitewnego  czuwania  i  ich  Rodzin  oraz  bliskich.

18. Za wszystkich członków Żywego Różańca z prośbą o nowych członków do naszej Wspólnoty Różańcowej.

19. Brońmy  Radio  Maryja i TV TRWAM  oraz  wspierajmy  wszystkie  media katolickie, które  jednoczą  nas wokół  wartości  chrześcijańskich.

20. Brońmy  Chrystusowego  Krzyża, od Giewontu do Bałtyku - zawsze i wszędzie,  i   Jego  miejsca   w   naszej   Ojczyźnie.

21. Prosimy o kanonizację Bł. Prymasa Polski  Stefana Kardynała Wyszyńskiego i  Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

 

22. Prosimy o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda  oraz  Służebnicy Bożej - Rozalii Celakówny.

 

23. Za  prześladowanych i mordowanych chrześcijan za Wiarę na całym świecie.

24. W intencji Konających o łaskę Dobrej  Śmierci.

25. Za wszystkich zmarłych i za wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące.

 

26.  W intencjach wiadomych  Bogu i  nam, zachowanych w naszych sercach.

 

Niech  Serce  Twe  Niepokalane  zmieni  świat i  będzie  naszym  Ratunkiem.  Dziewico Maryjo, strzeż nas, kochamy Cię, zbaw nas i świat.

JERYCHO  RÓŻAŃCOWE

 

INTENCJE   MODLITEWNE  W  MIESIĄCU  LISTOPADZIE 2022 r.

 

Ten Różaniec odmawiamy z Tobą Maryjo i na Twoją Cześć

Królowo Różańca Świętego.

 

Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu,

Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!

                    Maryjo, prosimy o religijne i moralne odrodzenie dla Polski.

                                         

1. W intencji Kościoła, aby Najświętsza Maryja Panna i św. Michał Archanioł bronili Go przed działaniem złego ducha, który atakuje i dzieli Wspólnotę Wierzących.

2.  Za Ojca Świętego - Franciszka, papieża seniora: Benedykta XVI, ks. Abp Andrzeja, ks. Biskupa Henryka  oraz  za całe  Duchowieństwo.    

3. O  potrzebne łaski od Boga, Dary Ducha Świętego i opiekę  Niepokalanej Maryi oraz  zdrowie i siły dla księdza Proboszcza Mariana, dla ks. Damiana i kleryka Michała.                         

Za wszystkich kapłanów, którzy posługiwali w naszej Świątyni.

  4.O  liczne  i  święte  powołania  kapłańskie, zakonne  i  misyjne w naszej parafii i na całym świecie. Za lektorów, ministrantów i kandydatów, aby wiernie i wytrwale pełnili służbę przy Ołtarzu.

O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii oraz za wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców.

 

„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla Polski w całym tego słowa znaczeniu’.

5.  Aby zgodnie z Wolą Bożą, Jezus Chrystus  jak  najszybciej  został uznany  przez cały  nasz Naród i ogłoszony w całym państwie  - Królem  Polski  i razem  z Maryją  Królową  Polski  wyzwolił  nasz  Naród  z  upadku moralnego, duchowego  i  gospodarczego  oraz  z  niebezpieczeństwa  utraty  wolności.    

Prosimy o pełną, w sposób  wyjątkowy, uroczyście  przeprowadzoną  Intronizację  Jezusa  Chrystusa  na Króla  Polski przez  Rząd  i  Episkopat  według  wskazań  Rozalii  Celakówny.

  

6. Św. Jan Paweł II woła do nas: „Strzeżcie Ojczyzny, jak strzegły Jej Pokolenia, które przed nami żyły, strzeżcie, gdyż ktoś obcy może jedynie na nowo nas zniewolić. Ta Ziemia droga była tym, którzy za nią oddawali swe życie. Jesteśmy Im winni pamięci i trwania, że Słowianin zawsze Ojczyznę kocha nad życie”.

W 104 rocznicę odzyskania niepodległości nauczmy się, że„Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo. Wolność została nam dana, ale i zadana”. 

Módlmy się za wszystkich Poległych, którzy nie wahali się oddać własnego życia, by nasza Ojczyzna była wolna.

7. O Jedność, Solidarność i Mądrość dla wszystkich Polaków,
byśmy potrafili budować wspólne dobro w naszej Ojczyźnie.

 O zachowanie wartości Katolickich  i odnowę Wiary w Europie.

                                                                           8. Za polityków, aby byli odpowiedzialni za przyszłość Polski.                                                                          

9. O uwolnienie naszej Ojczyzny od Jej wrogów wewnętrznych i zewnętrznych.

10. Prosimy o pokój na Ukrainie i na całym świecie. 

11. Prosimy o Cud Miłosierdzia Bożego dla Polski i całego świata.  

Byśmy doświadczając Miłosierdzia Bożego, umieli cierpliwie wybaczać sobie i innym, abyśmy byli dobrzy i miłosierni. O nawrócenie grzeszników.

12. Za ubogich, samotnych, bezdomnych i chorych, aby otrzymali potrzebną pomoc, wsparcie i dobre słowo.

13. O ochronę Życia – od poczęcia do naturalnej śmierci, bo każde Życie to Świętość.

14. Za dzieci i młodzież w naszej parafii przygotowujących się do I Komunii Świętej i  do Sakramentu Bierzmowania i ich Rodziny.

15. Prosimy o opiekę nad każdym dzieckiem, zwłaszcza opuszczonym, zaniedbanym, cierpiącym, by mogło rozwijać swe talenty dane mu przez Boga.

16. O wzrost Wiary, Nadziei i Miłości w Rodzinach, aby Bóg był na pierwszym miejscu.

  17.  O wszelkie potrzebne łaski i dary z Nieba oraz nieustające BłogosławieństwoBoga  dla wszystkich członków naszej Parafialnej Wspólnoty, a zwłaszcza dla 

uczestników  tego  modlitewnego  czuwania  i  ich  Rodzin  oraz  bliskich.

18. Brońmy  Radio  Maryja i TV TRWAM  oraz  wspierajmy  wszystkie  media katolickie, które  jednoczą  nas wokół  wartości  chrześcijańskich.

19. Brońmy  Chrystusowego  Krzyża, od Giewontu do Bałtyku - zawsze i wszędzie, i   Jego  miejsca   w   naszej   Ojczyźnie.

20. „Święci nie przemijają. Nie lękajcie się być Świętymi!” – mówi św. Jan Paweł II. Więc starajmy się być „Święci’,  abyśmy się dobrze przygotowali do wieczności, która nas czeka.

Prosimy Wszystkich Świętych o wstawiennictwo u Bożego Tronu, byśmy my sami – tak jak oni – dorastali do Świętości, do życia na wieki w Bogu.

 

21. Prosimy o kanonizację Bł. Prymasa Polski  Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

 

22. Prosimy o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda  oraz  Służebnicy Bożej - Rozalii Celakówny.

 

23. Za  prześladowanych i mordowanych chrześcijan za Wiarę na całym świecie.

24. W intencji Konających o łaskę Dobrej  Śmierci.

25. Za wszystkich zmarłych i za wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące.­

 

26.  W intencjach wiadomych  Bogu i  nam, zachowanych w naszych sercach.

 

Niech  Serce  Twe  Niepokalane  zmieni  świat i  będzie  naszym  Ratunkiem.  Dziewico Maryjo, strzeż nas, kochamy Cię, zbaw nas i świat.

JERYCHO  RÓŻAŃCOWE

 

INTENCJE   MODLITEWNE  W  MIESIĄCU  PAŹDIERNIKU 2022 r.

 

Ten Różaniec odmawiamy z Tobą Maryjo i na Twoją Cześć

Królowo Różańca Świętego.

 

Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu,

Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!

                                                                                                       Maryjo, prosimy o religijne i moralne odrodzenie dla Polski.

                                         

1. W intencji Kościoła, aby Najświętsza Maryja Panna i św. Michał Archanioł bronili Go przed działaniem złego ducha, który atakuje i dzieli Wspólnotę Wierzących.

2.  Za Ojca Świętego - Franciszka, papieża seniora: Benedykta XVI, ks. Abp Andrzeja, ks. Biskupa Henryka  oraz  za całe  Duchowieństwo.    

3. O  potrzebne łaski od Boga, Dary Ducha Świętego i opiekę  Niepokalanej Maryi oraz  zdrowie i siły dla księdza Proboszcza Mariana, dla ks. Damiana i kleryka Michała. 

 Za wszystkich kapłanów, którzy posługiwali w naszej Świątyni.

  4.O  liczne  i  święte  powołania  kapłańskie, zakonne  i  misyjne w naszej parafii i na całym świecie. Za lektorów, ministrantów i kandydatów,

 aby wiernie i wytrwale pełnili służbę przy Ołtarzu.

O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii oraz za wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców.

 

„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla Polski w całym tego słowa znaczeniu’.

5.  Aby zgodnie z Wolą Bożą, Jezus Chrystus  jak  najszybciej  został uznany  przez cały  nasz Naród i ogłoszony w całym państwie  - Królem  Polski  i razem  z Maryją  Królową  Polski  wyzwolił  nasz  Naród  z  upadku moralnego, duchowego  i  gospodarczego  oraz  z  niebezpieczeństwa  utraty  wolności.    

Prosimy o pełną, w sposób  wyjątkowy, uroczyście  przeprowadzoną  Intronizację  Jezusa  Chrystusa  na Króla  Polski przez  Rząd  i  Episkopat  według  wskazań  Rozalii  Celakówny.   

6.      Aby Maryja, Królowa Różańca Świętego była więcej znana i bardziej miłowana, by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił cały świat:

„Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie odmawiają codziennie Różaniec i pokutują za grzechy”.

7.   Módlmy się, aby Święty Różaniec, który jest Darem Niebios i Ratunkiem dla świata był przez nas umiłowany i chętnie odmawiany.

 Aby w Rodzinach naszej parafii praktykowana była codzienna Modlitwa Różańcowa. Za Wspólnotę Żywego Różańca i wszystkich, którzy codziennie modlą się na Różańcu.

8.O jak najszybsze Zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi, o wielki powrót ludzi do Boga.              

 O nawrócenie Rosji i powstrzymanie zła. Módlmy się o pokój na Ukrainie i na całym świecie oraz o opamiętanie dla polityków decydujących o losach świata,

gdyż za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci,                                  

którzy nie czynią wszystkiego co leży w ich mocy, aby ją zakończyć. 

9.Prosimy o Cud Miłosierdzia Bożego dla Polski i całego świata  za wstawiennictwem  św. siostry Faustyny.  O pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie.

10. O pielęgnowanie dziedzictwa nauczania św. Jana Pawła II jako duchowego testamentu, by stało się udziałem każdego z nas.

11.19 października mija 38 rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Niech Jego biblijne zawołanie: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”

 towarzyszy nam w każdej chwili życia. Za wszystkich Duchownych Niezłomnych, którzy oddali swoje życie za Wiarę i Ojczyznę.                                                                               

Prosimy o rychłą kanonizację  Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

12. Za Studentów rozpoczynających nowy rok akademicki, aby zdobywając wiedzę dbali także o pogłębienie swojej Wiary.

13. O błogosławieństwo Boże w przekazywaniu wiedzy i wychowaniu młodego pokolenia    dla Nauczycieli, Wykładowców, Wychowawców i Katechetów.

14. Za dzieci i młodzież w naszej parafii przygotowujących się do I Komunii Świętej i do Sakramentu Bierzmowania.

15.Za lekarzy, pielęgniarki i wszystkich pracowników służby zdrowia, aby Bóg obdarzył ich Swoją Miłością i potrzebnymi siłami w niesieniu pomocy chorym.

16. O ochronę Życia – od poczęcia do naturalnej śmierci, bo każde Życie to Świętość.

17. Aby Polską rządzili ludzie wierni Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, wspierający Polskie Rodziny. O zachowanie wartości Katolickich przez Polaków i odnowę Wiary w Europie.

  18.  O wszelkie potrzebne łaski i dary z Nieba oraz nieustające BłogosławieństwoBoga dla wszystkich członków naszej Parafialnej Wspólnoty, a zwłaszcza dla                       

uczestników  tego  modlitewnego  czuwania  i  ich  Rodzin  oraz  bliskich.

 

19. Prosimy o kanonizację Bł. Prymasa Polski  Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 

20. Prosimy o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda oraz  Służebnicy Bożej - Rozalii Celakówny.

21. Brońmy  Radio  Maryja i TV TRWAM  oraz  wspierajmy  wszystkie  media

katolickie, które  jednoczą  nas wokół  wartości  chrześcijańskich.

 

22. Za  prześladowanych i mordowanych chrześcijan za Wiarę na całym świecie.

23. Brońmy  Chrystusowego  Krzyża, od Giewontu do Bałtyku - zawsze i wszędzie, i   Jego  miejsca   w   naszej   Ojczyźnie.

 24. W intencji Konających o łaskę Dobrej  Śmierci.

25. Za wszystkich zmarłych i za wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące.­

26.  W intencjach wiadomych  Bogu i  nam, zachowanych w naszych sercach.

 

Niech  Serce  Twe  Niepokalane  zmieni  świat i  będzie  naszym  Ratunkiem.  Dziewico Maryjo, strzeż nas, kochamy Cię, zbaw nas i świat.

JERYCHO  RÓŻAŃCOWE

 

INTENCJE   MODLITEWNE  W  MIESIĄCU  WRZEŚNIU 2022 r.

 

Ten Różaniec odmawiamy z Tobą Maryjo i na Twoją Cześć

Królowo Różańca Świętego.

 

Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu,

Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!

                                                                                                       Maryjo, prosimy o religijne i moralne odrodzenie dla Polski.

                                         

1. W intencji Kościoła, aby Najświętsza Maryja Panna i św. Michał Archanioł bronili Go przed działaniem złego ducha, który atakuje i dzieli Wspólnotę Wierzących.

2.  Za Ojca Świętego - Franciszka, papieża seniora: Benedykta XVI, ks. Abp Andrzeja, ks. Biskupa Henryka  oraz  za całe  Duchowieństwo.    

3. O  potrzebne łaski od Boga, Dary Ducha Świętego i opiekę  Niepokalanej Maryi  oraz  zdrowie i siły dla księdza Proboszcza Mariana i dla nowo przybyłego  do naszej parafii - księdza Damiana oraz kleryka Michała.  Za wszystkich kapłanów, którzy posługiwali w naszej Świątyni.

 

  4.O  liczne  i  święte  powołania  kapłańskie, zakonne  i  misyjne.

Za lektorów, ministrantów i kandydatów, aby wiernie i wytrwale pełnili służbę przy Ołtarzu.

O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii oraz za wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców.

 

„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla Polski w całym tego słowa znaczeniu’.

5.  Aby zgodnie z Wolą Bożą, Jezus Chrystus  jak  najszybciej  został uznany  przez cały  nasz Naród i ogłoszony w całym państwie  - Królem  Polski  i razem  z  Maryją  Królową  Polski  wyzwolił  nasz  Naród  z  upadku moralnego, duchowego  i  gospodarczego  oraz  z  niebezpieczeństwa  utraty  wolności.    

Prosimy o pełną, w sposób  wyjątkowy, uroczyście  przeprowadzoną  Intronizację  Jezusa  Chrystusa  na Króla  Polski  przez  Rząd  i  Episkopat  według  wskazań  Rozalii  Celakówny.   

 

Jezus Wywyższony na Krzyżu Jest źródłem łaski. Rozpostarty na Krzyżu między ziemią, a niebem Jezus uczy nas, co to znaczy kochać pomimo wszystko. Ks. Sopoćko pisał:                           

„Krzyż jest bowiem tajemnicą Miłości, a gdzie Miłość, tam nieustannie Alleluja”.

 

6. Prosimy, aby cała Polska stanęła pod Krzyżem w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, i modliła się w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny oraz pokoju na Ukrainie.    

Aby nadszedł wreszcie Czas Pokoju i Cudu Miłosierdzia Bożego dla Polski i świata całego.                           

7. Brońmy  Chrystusowego  Krzyża, od Giewontu do Bałtyku - zawsze i wszędzie, i   Jego  miejsca   w   naszej   Ojczyźnie.

8. Prosimy o łaskę nawrócenia dla najzatwardzialszych grzeszników, dla wrogów Krzyża, dla tych, którzy odeszli od Boga i od Kościoła.

 

9. W 83. Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej módlmy się za poległych i pomordowanych  w obronie niepodległości naszego kraju.

 10.  Aby nasza Ojczyzna zawsze trwała przy wartościach chrześcijańskich, abyśmy wspólnie działali Razem, bo Siła jest w Jedności i Solidarności.

11. W intencji Rządzących, aby sprawiedliwie i według prawa Bożego zarządzali państwem.

 12. Za wszystkich dziennikarzy i pracowników mediów, aby przekazywali prawdziwe informacje i służyli dobru wspólnemu.

13. O przeżyty z Bogiem nowy rok szkolno – katechetyczny dla wszystkich dzieci i całej młodzieży, a szczególnie w naszej parafii.

14. Za Nauczycieli i Katechetów, Rodziców, Opiekunów i Wychowawców, aby z prostotą i pokorą, konsekwentnie, niestrudzenie, każdego dnia przekazywali wiedzę i życiową mądrość wszystkim dzieciom i młodzieży.

15. Za Rodziców, aby wychowując swoje Dzieci, nie zapominali o dawaniu im chrześcijańskiego świadectwa życia, oraz tego, iż to oni są pierwszymi  nauczycielami, którzy kształtują życie religijne w swoich Rodzinach.

16. O ochronę Życia – od poczęcia do naturalnej śmierci, bo każde Życie to Świętość.

17.  O obfite plony i dobrą pogodę dla Rolników na czas jesiennych prac polowych.

  18.  O wszelkie potrzebne łaski i dary z Nieba oraz nieustające BłogosławieństwoBoga dla wszystkich członków naszej Parafialnej Wspólnoty, a zwłaszcza dla  uczestników  tego  modlitewnego  czuwania  i  ich  Rodzin  oraz  bliskich.

19. O rozwój Żywego Różańca i Jedność w naszych Wspólnotach.

 

20. Prosimy o kanonizację  Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i  Bł. Prymasa Polski  Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 

21. Prosimy o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda oraz  Służebnicy Bożej - Rozalii Celakówny.

 

22. Brońmy  Radio  Maryja i TV TRWAM  oraz  wspierajmy  wszystkie  media

katolickie, które  jednoczą  nas wokół  wartości  chrześcijańskich.

 

23. Za  prześladowanych i mordowanych chrześcijan za Wiarę na całym świecie.

 

 24. W intencji Konających o łaskę Dobrej  Śmierci.

25. Za wszystkich zmarłych i za wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące.­

 

26.  W intencjach wiadomych  Bogu i  nam, zachowanych w naszych sercach.

 

Niech  Serce  Twe  Niepokalane  zmieni  świat i  będzie  naszym  Ratunkiem.  Dziewico Maryjo, strzeż nas, kochamy Cię, zbaw nas i świat.

Intencje Jerycha Różańciowego

 

JERYCHO  RÓŻAŃCOWE

 

INTENCJE   MODLITEWNE  W  MIESIĄCU  SIERPNIU 2022 r.

 

Ten Różaniec odmawiamy z Tobą Maryjo i na Twoją Cześć

Królowo Różańca Świętego.

 

Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu,

Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!

                    Maryjo, prosimy o religijne i moralne odrodzenie dla Polski.

                                         

1. W intencji Kościoła, aby Najświętsza Maryja Panna i św. Michał Archanioł bronili Go przed działaniem złego ducha, który atakuje i dzieli Wspólnotę Wierzących.

2.  Za Ojca Świętego - Franciszka, papieża seniora: Benedykta XVI, ks. Abp Andrzeja,

ks. Biskupa Henryka oraz za całe  Duchowieństwo.    

       3. Za księdza Proboszcza Mariana,  za  księdza Jana i  kleryka Michała.                                                                                                  

O  potrzebne łaski od Boga, Dary Ducha Świętego i  opiekę  Niepokalanej Maryi oraz   zdrowie i siły dla naszych Kapłanów. 

4.O  liczne  i  święte  powołania  kapłańskie, zakonne  i  misyjne.

Za lektorów, ministrantów i kandydatów, aby wiernie i wytrwale pełnili służbę przy Ołtarzu.

O błogosławieństwo Boże w pracy nad renowacją naszej Świątyni i za wszystkich Dobrodziejów, którzy w różny sposób wspierają naszą Parafię.

 

„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla Polski w całym tego słowa znaczeniu’.

5.  Aby zgodnie z Wolą Bożą, Jezus Chrystus  jak  najszybciej  został uznany  przez cały  nasz Naród i ogłoszony w całym państwie  - Królem  Polski  i razem  z  Maryją  Królową  Polski  wyzwolił  nasz  Naród  z  upadku moralnego, duchowego  i  gospodarczego  oraz  z  niebezpieczeństwa  utraty  wolności.    

Prosimy o pełną, w sposób  wyjątkowy, uroczyście  przeprowadzoną Intronizację  Jezusa  Chrystusa  na Króla  Polski  przez  Rząd  i  Episkopat  według  wskazań  Rozalii  Celakówny.   

 

6. Matko naszego Narodu,  Maryjo Wniebowzięta - podczas niewoli Jesteś nam Nadzieją, w czasie powstań –Mocą, a w wojnie polsko - bolszewickiej w 1920 roku pod Warszawą – Cudem nad Wisłą. Dziękujemy, że zawsze Jesteś z nami.

Maryjo, Królowo Polski, „co Jasnej bronisz Częstochowy” i masz w opiece cały nasz Polski Naród, prosimy: Dopomóż nam pozostać wiernymi Bogu i Ojczyźnie.

Otocz Rodzinę Polską Swą Macierzyńską Opieką i Strzeż Jej świętości. Prosimy o ochronę  Życia – od  poczęcia do naturalnej śmierci, bo każde  Życie  to  Świętość. Ochraniaj też nasze Rodziny, naszą Parafię i naszą Ojczyznę                                           od  wszelkich  grzechów,  nieszczęść i wojny.     

7. O duchowe owoce i siły  dla wszystkich, którzy pielgrzymują do Pani Jasnogórskiej oraz do innych Sanktuariów Maryjnych wypraszając potrzebne łaski.

8. O pomoc dla znanych nam osób uzależnionych i o siłę dla nich do zerwania z nałogiem. O łaskę trzeźwości dla naszego Narodu oraz wytrwanie w walce z innymi nałogami. 9. Módlmy się za małych i średnich przedsiębiorców, aby mieli dość siły, kreatywności, i  posiadali potrzebne środki do kontynuowania swojej działalności i pracy na rzecz wspólnot, w których żyją. Za ludzi prowadzących firmy i dających innym pracę, o Boże błogosławieństwo w tych działaniach.                

                                                         10. O prawdę i rzetelność w środkach społecznego przekazu.                                                               

                               11. O wierność Bogu i tradycji dla żyjących na emigracji.                                     

12.O Ludzi Sumienia i Wartości Ewangelicznych w naszym Rządzie, Parlamencie oraz we władzach Samorządowych.

13. Za Polskich Żołnierzy stojących na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. O ochronę naszej Ojczyzny przed wszelkimi prowokacjami i niepokojami  z zewnątrz  i  wewnątrz. Abyśmy mówili  Jednym głosem i działali Razem, wznosząc się ponad wszelkie podziały. Za wspólnotę naszego Narodu, o odrodzenie Ducha Jedności i Solidarności. Aby nasza Ojczyzna rozwijała się w Dobrobycie i Zgodzie. 

14. Za wszystkich poległych w wojnie polsko-bolszewickiej zwanej „Cudem nad Wisłą” w 1920,  w  Powstaniu Warszawskim  i w obronie niepodległości naszej Ojczyzny, za ludzi Wielkiego Ducha, którzy umierali po to, by Polska nie zginęła.                                         Którzy pokazali nam,  że z takim trudem wywalczona Wolność jest Bezcenna. 

15. O ustanie wojny na Ukrainie oraz sprawiedliwy Pokój. Prosimy o nawrócenie  Rosji, o wielki powrót do Boga zatwardziałych grzeszników i ludzi złej woli, aby nadszedł wreszcie czas Pokoju i czas Triumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Prosimy  o  Cud  Miłosierdzia  Bożego  i  Pokój  dla  Polski  i  całego  świata.

16. Za rolników, ogrodników, sadowników i hodowców, ludzi związanych z Polską Ziemią. Ludzi, którzy nas żywią. Módlmy się, aby dobra pogoda tego lata pozwoliła im zebrać obfite plony ich pracy.

17.  Za wszystkich przebywających na wakacjach, o szczęśliwy wypoczynek i bezpieczne podróżowanie. Aby wszyscy nabrali sił fizycznych i umocnili się duchowo, aby  pamiętali o Panu Bogu.                                                                                                               18.  O wszelkie potrzebne łaski i dary z Nieba oraz nieustające BłogosławieństwoBoga dla wszystkich członków naszej Parafialnej Wspólnoty, a zwłaszcza dla uczestników  tego  modlitewnego  czuwania  i  ich  Rodzin  oraz  bliskich.

                                         19. O rozwój Żywego Różańca w naszej parafii.

20. Prosimy o kanonizację  Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i Bł. Prymasa Polski  Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

21. Prosimy o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda oraz  Służebnicy Bożej - Rozalii Celakówny.

22. Brońmy  Chrystusowego  Krzyża, od Giewontu do Bałtyku -  zawsze i wszędzie, i   Jego  miejsca   w   naszej   Ojczyźnie.

23. Brońmy  Radio  Maryja i TV TRWAM  oraz  wspierajmy  wszystkie  media

katolickie, które  jednoczą  nas wokół  wartości  chrześcijańskich.

24. Za  prześladowanych i mordowanych chrześcijan za Wiarę na całym świecie.

 25. W intencji Konających o łaskę Dobrej  Śmierci.

26. Za wszystkich zmarłych i za wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące.­

27.  W intencjach wiadomych  Bogu i  nam, zachowanych w naszych sercach.    

Niech  Serce  Twe  Niepokalane  zmieni  świat i  będzie  naszym  Ratunkiem. 

Dziewico Maryjo, strzeż nas, kochamy Cię, zbaw nas i świat.

 

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka, który przeszczepił Legion Maryi z Irlandii do Polski w 1946 roku. To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze. Za radą ks. bpa Stefana Bareły zrezygnowano z Kongresu, lecz nazwano te siedem dni modlitwy "Oblężeniem Jerycha". Uczestnicy na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski. I rzeczywiście przeszkody zostały zwyciężone. Anatol Kaszczuk nazywał to wydarzenie pierwszym "Oblężeniem Jerycha".

Jerycho w naszej parafii to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem od 12 dnia miesiąca po Mszy świętej wieczornej o godz. 18:00, w tym poranna Msza Święta, Nieustający Różaniec, aż do godz. 18:00 13 dnia miesiąca, kiedy kończy się Mszą świętą wieczorną w intencjach Jerycha.

Koordynatorzy:
Wiśniewska Grażyna
Wiśniewski Remigiusz

Dzisiaj jest

wtorek,
05 grudnia 2023

(339. dzień roku)

Msze święte


Niedziela

08:00, 10:00, 12:00, 18:00

Dni powszednie
08:00, 18:00

Nabożeństwa

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny
Niedziela - 07:30

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Wtorek - 17:30

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Środa - 07:45 i 17:30

Kancelaria parafialna


Poniedziałek
09:00 - 10:00 i 16:00 - 17:00

Piątek
09:00 - 10:00 i 16:00 - 17:00

Dyżur w konfesjonale


Kwadrans przed Mszami świętymi w niedziele i dni powszednie